วิธีการสั่งซื้อสินค้า

...วิธีการสั่งซื้อ...

                  1.  กรอกชื่อ-ที่อยู่ของท่าน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และ E-mail ของท่าน

                       รายการสินค้าที่ท่านต้องการ หรือ ต้องการสอบถามข้อมูล แล้วคลิกส่งข้อมูล  

                       (แบบฟอร์มอยู่ทางด้านซ้ายมือ)

                  2.  เมื่อทางร้านได้รับข้อมูลจากท่าน รอการติดต่อกลับ 

                  3.  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ

                  4.  หรือจะสั่งซื้อสินค้าโดยตรงตรงกับ เอ สมาย คลับ  โดยการติดต่อทางไลน์

                     Line ID :  asmile88  หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์  Tel.    :   099 426 9425

 

+++++++++++++++++++++++++++++++

 

...บริการที่ดีให้กับลูกค้า...

     เมื่อลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้าทางร้านจะถ่ายรูปเป็นขั้นตอน ส่งให้ลูกค้าดู เริ่มจากตัวสินค้าที่ลูกค้าต้องการซื้อ การบรรจุลงในกล่อง  การจ่าหน้าถึงลูกค้า   เมื่อทางร้านส่งของทางไปรษณีย์ให้เรียบร้อยแล้ว จะแจ้งเลขที่พัสดุให้กับลูกค้าทราบ

      ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การอุดหนุน

                 

Visitors: 263,631